09-12-12

Juridisch weetje

     

De ‘Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen‘ bepaald dat schade aan functionele prothesen wordt beschouwd als lichamelijke schade. Waarbij onder functionele prothesen wordt verstaan: de door het slachtoffer gebruikte middelen om lichamelijke gebreken te compenseren.

In de praktijk betekent dit dat, als je bijvoorbeeld als rolstoeler wordt aangereden door een motorvoertuig, (ook) de eventuele (materiële) schade aan je rolstoel wordt beschouwd als zijnde lichamelijke schade.

Veel verzekeringsmakelaars en –agenten blijken hiervan NIET op de hoogte te zijn. Nochtans is dit een detail, dat van GROOT belang is voor een snelle afhandeling van de geleden schade ( = vergoeding reparatie). In het Belgische recht wordt immers bepaald dat alle bewezen fysieke en psychische (geestelijke) schade als gevolg van een verkeersongeval, moet worden vergoed. Dit ongeacht de rechtsgrond. Van zodra het recht op schadevergoeding vaststaat, moet deze integraal worden betaald aan het slachtoffer.

08-12-12

Mijn handige tips, weetjes en hulp voor personen met een handicap

          

Toen ik 12 jaar geleden zwaar verlamd in een rolstoel terecht kwam, betekende dat voor mij tevens de start van een heel nieuw leven. Eén waar ik voorheen helemaal niet in thuis was. Wetgeving, afhankelijkheid, praktische beslommeringen… voor dat alles moest ik grotendeels op eigen houtje informatie inwinnen en oplossingen bedenken.

In al die jaren ben ik inmiddels heel wat aan de weet gekomen. En heb ik voor tal van praktische problemen een, vaak eenvoudige en dikwijls tevens goedkope, oplossing bedacht. En al die expertise wil ik graag met anderen delen. Zodat personen die, jammer genoeg, op een bepaald moment, in een gelijkaardigs situatie terechtkomen, waardevolle tijd winnen en na een trauma sneller geïnformeerd zijn, vlugger opnieuw hun levenskwaliteit kunnen opkrikken en kleine irritaties omwille van onwetendheid, kunnen vermijden.

Rudi